2016 coupon banner

[App班] / [Big Data班] / [Cloud Java班] / [Web/App前端班] / [物聯網技術班] / [跨境電子商務班]

 最新好康優惠

 

banner d 2015q1

=> Early Bird優惠- 限定時間內繳費可減免5000元,並提供4,000元的[TibaMe學習網]之線上課程!  *本中心保留優惠辦法的解釋權與修訂權*     [詳見...]

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

banner 千軍萬馬跨境電商養成班

=> 未來趨勢,教你如何運用電商創造自己的事業

=>《詳見課程資訊...

*本中心保留優惠辦法的解釋權與修訂權*